Telefoon: +31 36 532 5375        E-mail: info@heijmans-co.nl

Slideshow

Wie zijn wij

Professionals in:

  • Administratieve dienstverlening
  • Accountancy
  • Belasting advies
  • Management consultancy
  • Corporate finance
  • Interim management

Dienstverlening
In deze on-line brochure maakt u kennis met Heijmans & Co Accountants. Een naam die veel voor u kan betekenen, als u een deskundige adviseur nodig heeft. Vanuit onze centraal gelegen vestiging in Almere-Buiten zijn wij in geheel Nederland actief, doch richten wij onze zakelijke dienstverlening met name op de provincie Flevoland. Heijmans & Co Accountants is gespecialiseerd in de zakelijke dienstverlening aan het midden- en kleinbedrijf en in het bijzonder in het begeleiden van startende ondernemingen. Wij bieden u een unieke combinatie van persoonlijke betrokkenheid, professionele perfectie en nuchtere zakelijkheid. Deze aspecten verliezen wij nimmer uit het oog. Wij blijven ons permanent realiseren dat onze inspanning in uw voordeel dient te werken.

Kwaliteit & Kostenbewust
Juist in de professionele dienstverlening wordt het succes van de onderneming bepaald door de mensen die er werken. Heijmans & Co Accountants streeft naar permanente educatie van alle medewerkers. Deze permanente educatie vindt zowel via interne- en externe cursussen plaats. De vennoten van Heijmans & Co Accountants zijn verbonden aan diverse onderwijsinstellingen. Waar zij bijdragen in het opleiden van toekomstige accountants, controllers en EDP-auditors. Door deze inbreng vindt er een evenwichtige opbouw plaats van praktische en theoretische kennis en vaardigheden. Vanzelfsprekend kost kwaliteit geld. Maar door het optimaliseren van de efficiency van onze organisatie en door onze lage overhead kosten kunnen wij in vergelijking met de mega-accountantskantoren sterk concurrerend optreden. Heijmans & Co Accountants doet graag open en eerlijk zaken met U. Daarom zorgen wij voor een duidelijke kostenindicatie vooraf.

Vertrouwen & Betrokkenheid
Een relatie met onze medewerkers is altijd een relatie die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, daarom doen wij bij Heijmans & Co Accountants er alles aan om dit vertrouwen niet te beschadigen. De medewerkers van Heijmans & Co Accountants zijn gewend om uw bedrijfsvoering en de daarbij behorende vraagstukken objectief te beoordelen en zonodig van adequaat advies te voorzien. Wij zijn geen "koele rekenmeesters" die langs de zijlijn staan. Integendeel wij streven er juist naar om oplossingen te zoeken die passen binnen de cultuur van onze opdrachtgevers en in de context van uw ondernemingsactiviteiten. Daarom zorgen wij ervoor dat wij uw organisatie goed kennen en dat wij weten wat er leeft in de branche waarin u werkzaam bent.

Creatief & Snel
Als U met Heijmans & Co Accountants werkt bent u verzekerd van een optimale begeleiding door onze medewerkers, zij zullen u in de praktijk met raad en daad terzijde staan. Niet via een of ander doorgeefluik maar hoogst persoonlijk en met alle respect. En bovendien niet alleen op afroep maar ook op eigen initiatief. Wij vinden het de gewoonste zaak van de wereld om alert in te spelen op de actuele ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wij bij Heijmans & Co Accountants vinden dat ons werk niet alleen goed, maar ook snel moet worden opgeleverd. Wij streven naar voldoende flexibiliteit om zelfs in de drukke tijden adequaat te reageren op uw verzoek. In principe kunt u ons altijd telefonisch bereiken (thuis en op kantoor) en in onze agenda's zal het nooit aan ruimte ontbreken om op korte termijn een afspraak met u te maken, desnoods s' avonds.

Disciplines
Binnen Heijmans & Co Accountants zijn de navolgende disciplines te onderscheiden.

Administratieve dienstverlening
Wij verzorgen uw administratie, stellen uw jaarrekening samen. Daarnaast verzorgen wij uw aangiften en subsidie aanvragen. Ook begeleiden wij u met het opstellen van een ondernemingsplan. Voorts kunnen wij het verzekerd belang bepalen bij bedrijfsschade verzekeringen.

Accountancy
Wij verstrekken accountantsverklaringen, waarbij wij verder gaan dan certificering alleen. Uw administratief organisatorische onvolledigheden worden op een heldere wijze door ons aan u gerapporteerd.

Belasting advies
Wij verstrekken belastingtechnische adviezen, zowel in de sfeer van de inkomsten-, vermogensbelasting en vennootschapsbelasting. Ook geven wij adviezen over de fiscale aspecten van reorganisaties, samenwerkingsvormen en bedrijfsopvolging.

Management consultancy
Wij adviseren u met betrekking tot de inrichting van uw administratieve organisatie en management informatiesystemen.

Corporate finance
Wij adviseren bij fusies, overnames en kredietverlening.

Interim management Wij kunnen in uw tijdelijke behoefte aan financiële managers, controllers en administrateurs voorzien.

Heijmans & Co Accountants maken gebruik van cookies. In verband met de privacy wetgeving (AVG) zijn wij verplicht u te vragen of u ons toestaat om deze cookies te plaatsen.